apk.cafe
Những ứng dụng tốt nhất cho Android

Bạn có thể tải xuống tệp APK ở đây "com.drive2" miễn phí đối với Android, tệp APK phiên bản - 3.108.841 chỉ cần bấm nút này để tải về Android của bạn. Việc này hoàn toàn đơn giản và an toàn. Chúng tôi chỉ cung cấp các tệp APK bản gốc. Nếu thông tin nào trên trang web này vi phạm quyền lợi của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi

Ảnh chụp màn hình cho DRIVE2
 • DRIVE2
 • DRIVE2
 • DRIVE2
 • DRIVE2
 • DRIVE2
 • DRIVE2
 • DRIVE2
 • DRIVE2
 • DRIVE2
 • DRIVE2
Mô tả cho DRIVE2 (từ google play)

Thưởng thức News Feed, đăng hồ sơ, bình luận và gửi tin nhắn. Top Good Night Images là tổng hợp các hình ảnh với các cụm từ chúc ngủ ngon.

Lịch sử của các phiên bản DRIVE2
Mới trong com.drive2 3.108.841
- Исправили ошибку, из-за которой у пользователей могли возникнуть проблемы с подключением

Если возникнут проблемы - напишите нам на support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.107.839
В этом обновлении мы улучшили работу с фотографиями и добавили :
- выбор альбомов
- удобный выбор нескольких фотографий
- доступ к камере быстрый

Если возникнут проблемы - напишите нам на support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.106.837
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.105.835
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.104.834
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.101.830
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.100.829
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.99.825
Đã khắc phục sự cố với đăng nhập tài khoản mà một số người dùng gặp phải.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.96.822
cố với đăng nhập tài khoản mà một số người dùng gặp phải.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.96.821
cố đăng nhập tài khoản mà một số người dùng gặp phải.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.95.818
Đã khắc phục sự cố đăng nhập tài khoản mà một số người dùng gặp phải.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru Đã khắc phục sự
Mới trong com.drive2 3.93.809
- Đã khắc phục sự cố xuất bản các bài đăng trong nhật ký

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.91.797
- Đã khắc phục sự cố với việc xuất bản các bài đăng trong nhật ký

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.90.795
- Đã khắc phục sự cố xuất bản các bài đăng trong nhật ký

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.88.790
cố đăng nhập tài khoản mà một số người dùng gặp phải.
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.86.783
- немного изменили дизайн приложения;
- улучшили стабильность работы приложения.

Всем хорошей дороги и драйва!

Если возникнут проблемы при использовании приложения, пожалуйста, напишите: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.83.775
- добавили подписи картинок в галерее;
- исправили ошибку при повторном входе в аккаунт;
- исправили ошибку, из-за которой у некоторых пользователей были проблемы в галерее;
- немного изменили дизайн приложения;
- улучшили стабильность работы приложения.

Всем хорошей дороги и драйва!

Если возникнут проблемы при использовании приложения, пожалуйста, напишите: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.82.771
- добавили подписи картинок в галерее;
- исправили ошибку при повторном входе в аккаунт;
- исправили ошибку, из-за которой у некоторых пользователей были проблемы в галерее;
- немного изменили дизайн приложения;
- улучшили стабильность работы приложения.

Всем хорошей дороги и драйва!

Если возникнут проблемы при использовании приложения, пожалуйста, напишите: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.72.736
- đã thêm thời gian của tin nhắn ở góc dưới bên phải của nó;
- bằng cách nhấp lâu vào tin nhắn, bạn có thể sao chép toàn bộ nội dung của tin nhắn;

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong khi sử dụng ứng dụng, vui lòng gửi email: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.70.730
- đã thêm thời gian của tin nhắn ở góc dưới bên phải của nó;
- bằng cách nhấp lâu vào tin nhắn, bạn có thể sao chép toàn bộ nội dung của tin nhắn;

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong khi sử dụng ứng dụng, vui lòng gửi email: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.69.729
- đã sửa lỗi, khi người dùng ở màn hình đăng nhập sau khi ủy quyền thành công trong Facebook;
- Đã sửa lỗi, khi các liên kết đôi khi không được mở trên hệ điều hành Android 9.0;

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong khi sử dụng ứng dụng, vui lòng gửi email: support@drive2.ru Đã sửa
Mới trong com.drive2 3.68.722
- trả lại chức năng xóa người đối thoại trong phần "Tin nhắn" »;
- Sửa lỗi, khi tin nhắn lịch sử trong trò chuyện cá nhân không được tải;
- Thêm các thao tác nhanh để truy cập các chức năng chính của ứng dụng. Nhấp và giữ phím tắt ứng dụng DRIVE2 và tự mình xem. Tính năng này có sẵn trên Android 7.1 trở lên.

Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ! Tất cả lái xe!

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng gửi email: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.67.718
Trong phiên bản này, chúng tôi đã khắc phục sự cố trong đó bạn không thể xuất bản một bài đăng trong nhật ký. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và phản hồi. Cập nhật sớm! :)

Tất cả lái xe, đường trơn và điều chỉnh thích hợp!

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng gửi email: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.66.715
Nâng cấp nhanh hơn. Trong bản cập nhật này, chúng tôi đã khắc phục sự cố với việc xuất bản các mục nhập trong nhật ký và sự cố với ủy quyền thông qua Vkontakte. Cảm ơn bạn đã viết thư cho chúng tôi về điều này.

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng, hãy viết tốt hơn tại đây: support@drive2.ru

Tất cả đều lái xe, đường trơn và điều chỉnh thích hợp!
Mới trong com.drive2 3.65.714
- đơn giản hóa một chút và hoàn thiện việc xuất bản hàng hóa trong phần Chợ trời. Đặt sản phẩm của bạn và chúng tôi sẽ tìm thấy chủ sở hữu mới. Để làm điều này, chỉ cần nhấp vào dấu cộng, bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy nó;

- và hãy nhớ, vấn đề là chỉnh sửa nhận xét? Quên nó đi, chúng tôi đã sửa nó;

- thêm khả năng nhanh chóng chia sẻ các ấn phẩm thú vị trong Whatsapp và Viber. Tính năng này luôn có sẵn trên trang nhật ký hoặc bài đăng trên blog cá nhân;
Mới trong com.drive2 3.63.703
cố khi gửi hình ảnh trong tin nhắn riêng tư;
Đã khắc phục sự cố khi lưu hình ảnh vào thư viện của thiết bị;
Cải thiện ủy quyền thông qua mạng xã hội;
Cải thiện một số yếu tố giao diện không đáng chú ý lắm, nhưng để thuận tiện, chúng là cần thiết.

Chưa hết, chúng tôi đã làm cho biểu tượng cảm xúc trong nhận xét và bài đăng lớn hơn và hấp dẫn hơn :)

Tất cả đều lái xe, đường trơn và điều chỉnh tốt!

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong khi sử dụng ứng dụng, vui lòng gửi email: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.59.699
cố xuất bản nhật ký và bài đăng mà một số người dùng gặp phải.
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.57.677
Cải tiến giao diện nhỏ.
Đã sửa lỗi khiến một số người dùng không thể khôi phục mật khẩu của họ.
Đã sửa lỗi định kỳ ẩn điều hướng trở lại.
Đã sửa lỗi làm tắt tiếng thông báo trên các thiết bị cũ.
Đã sửa lỗi chặn việc xuất bản bản ghi của nhật ký mà không có lý do.
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng ứng dụng, vui lòng viết: support@drive2.ru Đã sửa
Mới trong com.drive2 3.55.670
bài đăng mới với khả năng đặt ảnh thành văn bản
Mới trong com.drive2 3.52.664
Đã cập nhật biểu tượng ứng dụng cho Android 8.0.

Đã khắc phục sự cố trong đó thư đôi khi bị trùng lặp.
Mới trong com.drive2 3.51.656
Đã sửa một số lỗi.
Mới trong com.drive2 3.49.652
sung số dư cố định
Mới trong com.drive2 3.49.651
ảnh mới trong album.
Mới trong com.drive2 3.48.646
Trong thông báo tin nhắn, bây giờ bạn có thể gửi ngay trả lời cho đối tác của mình. Chỉ có sẵn với Android 7.0.

Những thay đổi trong quy trình cấp phép và đăng ký.

bây giờ bạn có thể mở các liên kết đến trang drive2.ru trong ứng dụng.

Chúng tôi đã khắc phục sự cố với tính năng nhắn tin nếu bạn có mạng thấp.

Nếu bạn thấy bất kỳ vấn đề nào, vui lòng gửi email tới support: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.47.635
Màn hình bắt đầu mới cho người dùng không được ủy quyền Đã khắc phục một số sự cố liên quan đến xuất bản bài đăng
Mới trong com.drive2 3.46.629
Изменили навигацию по разделам О найденных проблемах, пожалуйста, пишите в поддержку: support@drive2.ru
Mới trong com.drive2 3.46.628
Đã khắc phục sự cố khi thêm ảnh vào mẫu bài đăng.
Mới trong com.drive2 3.42.614
Đã khắc phục sự cố khi thêm ảnh vào mẫu bài đăng.
Mới trong com.drive2 3.41.611
Đã sửa lỗi, khi bạn không thể thêm hình ảnh vào bài đăng sau khi nó được xuất bản.
Mới trong com.drive2 3.40.610
Giờ đây, việc xuất bản bài đăng được thực hiện theo quy trình riêng biệt. Điều này có nghĩa là nếu ứng dụng bị dừng khi đang xuất bản, nó sẽ không bị hủy và bài đăng sẽ được xuất bản. Vâng!
Mới trong com.drive2 3.39.602
Đã sửa lỗi chụp ảnh vuốt. Bây giờ thay đổi hình ảnh mà không có độ trễ. Đã thêm vào thư viện hai tính năng: lấy liên kết công khai đến ảnh, lưu ảnh trên thiết bị của bạn.
Mới trong com.drive2 3.37.600
Đã sửa lỗi không thể lưu nhật ký nháp. Đã sửa lỗi xác thực nhật ký nháp trước khi xuất bản.
Mới trong com.drive2 3.37.597
Xuất bản ảnh im lặng: tải ảnh lên Album mà không cần thông báo cho người đăng ký của bạn.
Mới trong com.drive2 3.36.593
Các trường mới trong Tạo bản ghi Nhật ký: ngày và giờ, quãng đường đi được, thẻ giá và phản hồi về công ty.
Mới trong com.drive2 3.34.587
Ngày và giờ, số dặm và thẻ giá được thêm vào tạo bản ghi Nhật ký.
Mới trong com.drive2 3.32.580
Доработали экран выбора фотографий: теперь он быстро открывается и запоминает последний выб б
Đánh giá ứng dụng này
Thông tin
Những phiên bản tệp APK khác com.drive2 dành cho Android
Giống như ứng dụng
 • icon Instagram
  Instagram
  phiên bản: 169.3.0.30.135
  đã cập nhật: 2020 Dec 24
  xếp hạng: ★8.7/10
 • icon Facebook
  Facebook
  phiên bản: 300.2.0.58.129
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★8.3/10
 • icon Facebook Lite
  Facebook Lite
  phiên bản: 231.0.0.5.122
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★8.3/10
 • icon VK
  VK
  phiên bản: 6.19.4
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★6.6/10
 • icon BIGO LIVE - Live Stream
  BIGO LIVE - Live Stream
  phiên bản: 4.47.3
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★8.7/10
 • icon Snapchat
  Snapchat
  phiên bản: 11.8.2.32
  đã cập nhật: 2020 Dec 24
  xếp hạng: ★8.6/10
 • icon musical.ly
  musical.ly
  phiên bản: 18.2.41
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★9/10
 • icon 당연시 - 당신도 연애를 시작할때, 미팅/소개팅
  당연시 - 당신도 연애를 시작할때, 미팅/소개팅
  phiên bản: 3.4.09
  đã cập nhật: 2020 Nov 28
  xếp hạng: ★7.4/10
 • icon 小红书-发现全世界的好东西
  小红书-发现全世界的好东西
  phiên bản: 6.68.0
  đã cập nhật: 2020 Nov 10
  xếp hạng: ★9/10
 • icon Grindr - Gay chat, meet & date
  Grindr - Gay chat, meet & date
  phiên bản: 6.35.1
  đã cập nhật: 2020 Dec 24
  xếp hạng: ★6.2/10
 • icon Blued - Gay Chat, Live, Social
  Blued - Gay Chat, Live, Social
  phiên bản: 3.5.2
  đã cập nhật: 2021 Jan 03
  xếp hạng: ★8.2/10
 • icon ShareChat - Fun with Friends
  ShareChat - Fun with Friends
  phiên bản: emarti_13.2.7
  đã cập nhật: 2020 Dec 09
  xếp hạng: ★8.6/10
 • icon MOMO陌陌
  MOMO陌陌
  phiên bản: 8.19.3_c2
  đã cập nhật: 2019 Aug 06
  xếp hạng: ★7.6/10
 • icon OmeTV Chat Android App
  OmeTV Chat Android App
  phiên bản: 605030
  đã cập nhật: 2020 Nov 18
  xếp hạng: ★8/10
 • icon POF Free Dating App
  POF Free Dating App
  phiên bản: 4.32.1.1500669
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★7.4/10
 • icon Tantan
  Tantan
  phiên bản: 4.4.1.1
  đã cập nhật: 2021 Jan 03
  xếp hạng: ★8.2/10
 • icon OK
  OK
  phiên bản: 20.12.24
  đã cập nhật: 2020 Dec 26
  xếp hạng: ★8.5/10
 • icon Messenger
  Messenger
  phiên bản: 1.0
  đã cập nhật: 2020 Dec 26
  xếp hạng: ★7.9/10
 • icon Wakie: Talk to Strangers, Chat
  Wakie: Talk to Strangers, Chat
  phiên bản: 5.6.0
  đã cập nhật: 2020 Dec 29
  xếp hạng: ★8.2/10
 • icon IMVU Mobile
  IMVU Mobile
  phiên bản: 5.8.1.50801001
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★8.3/10
 • icon MeetMe: Chat & Meet New People
  MeetMe: Chat & Meet New People
  phiên bản: 14.22.2.2820
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★7.6/10
 • icon Chatruletka – Video Chat
  Chatruletka – Video Chat
  phiên bản: 603062
  đã cập nhật: 2020 Nov 18
  xếp hạng: ★7.9/10
 • icon Pinterest
  Pinterest
  phiên bản: 8.45.0
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★9.3/10
Chương trình android tốt nhất
Android phổ biến ứng dụng